Học tiếng Anh > chop

chop

chặt, đốn, chẻ
« Back to Glossary Index