Học tiếng Anh > complaint

complaint

lời than phiền, than thở; sự khiếu nại, đơn kiện
« Back to Glossary Index