Học tiếng Anh > contribution

contribution

sự đóng góp, sự góp phần
« Back to Glossary Index