chấm nhỏ, điểm; của hồi môn
« Back to Glossary Index