Học tiếng Anh > embarrass

embarrass

lúng túng, làm ngượng nghịu; làm rắc rối, gây khó khăn
« Back to Glossary Index