Học tiếng Anh > embarrassed

embarrassed

lúng túng, bối rối, ngượng; mang nợ
« Back to Glossary Index