Học tiếng Anh > embarrassing

embarrassing

làm lúng túng, ngăn trở
« Back to Glossary Index