Học tiếng Anh > emphasize

emphasize

nhấn mạnh, làm nổi bật
« Back to Glossary Index