Học tiếng Anh > a few

a few

một ít, một vài
« Back to Glossary Index