Học tiếng Anh > able

able

có năng lực, có tài
« Back to Glossary Index