Học tiếng Anh > abroad

abroad

ở, ra nước ngoài, ngoài trời
« Back to Glossary Index