Học tiếng Anh > absolute

absolute

tuyệt đối, hoàn toàn
« Back to Glossary Index