Học tiếng Anh > absorb

absorb

thu hút, hấp thu, lôi cuốn
« Back to Glossary Index