Học tiếng Anh > actress

actress

nữ diễn viên, đào hát
« Back to Glossary Index