Học tiếng Anh > agency

agency

tác dụng, lực; môi giới, trung gian
« Back to Glossary Index