Học tiếng Anh > aggressive

aggressive

xâm lược, hung hăng (US: xông xáo)
« Back to Glossary Index