Học tiếng Anh > ahead

ahead

trước, về phía trước
« Back to Glossary Index