Học tiếng Anh > alarm

alarm

báo động, báo nguy
« Back to Glossary Index