Học tiếng Anh > alcohol

alcohol

1. rượu cồn
2. ( định ngữ) (thuộc) cồn
« Back to Glossary Index