Học tiếng Anh > alcoholic

alcoholic

rượu; người nghiện rượu
« Back to Glossary Index