Học tiếng Anh > alive

alive

sống, vẫn còn sống, còn tồn tại
« Back to Glossary Index