Học tiếng Anh > all right

all right

tốt, ổn, khỏe mạnh; được
« Back to Glossary Index