Học tiếng Anh > amaze

amaze

làm ngạc nhiên, làm sửng sốt
« Back to Glossary Index