Học tiếng Anh > ambulance

ambulance

xe cứu thương, xe cấp cứu
« Back to Glossary Index