Học tiếng Anh > amuse

amuse

làm cho vui, thích, làm buồn cười
« Back to Glossary Index