Học tiếng Anh > annoy

annoy

chọc tức, làm bực mình; làm phiền, quấy nhiễu
« Back to Glossary Index