Học tiếng Anh > annoying

annoying

chọc tức, làm bực mình; làm phiền
« Back to Glossary Index