Học tiếng Anh > anxious

anxious

lo âu, lo lắng, băn khoăn
« Back to Glossary Index