Học tiếng Anh > apart

apart

về một bên, qua một bên
« Back to Glossary Index