cánh tay; vũ trang, trang bị (vũ khí)
« Back to Glossary Index