Học tiếng Anh > assist

assist

giúp, giúp đỡ; tham dự, có mặt
« Back to Glossary Index