Học tiếng Anh > assume

assume

mang, khoác, có, lấy (cái vẻ, tính chất…)
« Back to Glossary Index