Học tiếng Anh > attitude

attitude

thái độ, quan điểm
« Back to Glossary Index