Học tiếng Anh > attractive

attractive

hút, thu hút, có duyên, lôi cuốn
« Back to Glossary Index