Học tiếng Anh > available

available

có thể dùng được, có giá trị, hiệu lực
« Back to Glossary Index