Học tiếng Anh > aware

aware

biết, nhận thức, nhận thức thấy
« Back to Glossary Index