Học tiếng Anh > away

away

xa, xa cách, rời xa, đi xa
« Back to Glossary Index