Học tiếng Anh > back

back

lưng, sau, về phía sau, trở lại
« Back to Glossary Index