Học tiếng Anh > balance

balance

cái cân; làm cho cân bằng, tương xứng
« Back to Glossary Index