Học tiếng Anh > bend

bend

chỗ rẽ, chỗ uốn; khuỷu tay; cúi xuống, uốn cong
« Back to Glossary Index