Học tiếng Anh > benefit

benefit

lợi, lợi ích; giúp ích, làm lợi cho
« Back to Glossary Index