Học tiếng Anh > bent

bent

khiếu, sở thích, khuynh hướng
« Back to Glossary Index