Học tiếng Anh > birth

birth

sự ra đời, sự sinh đẻ
« Back to Glossary Index