Học tiếng Anh > bite

bite

cắn, ngoạm; sự cắn, sự ngoạm
« Back to Glossary Index