Học tiếng Anh > bitter

bitter

đắng; đắng cay, chua xót
« Back to Glossary Index