Học tiếng Anh > block

block

khối, tảng (đá); làm ngăn cản, ngăn chặn
« Back to Glossary Index