Học tiếng Anh > boil

boil

sôi lên
« Back to Glossary Index