Học tiếng Anh > bother

bother

làm phiền, quấy rầy, làm bực mình
« Back to Glossary Index