Học tiếng Anh > bound

bound

nhất định, chắc chắn
« Back to Glossary Index