Học tiếng Anh > charity

charity

lòng từ thiện, lòng nhân đức; sự bố thí
« Back to Glossary Index